VỀ LABone

Công ty TNHH Thiết Bị Khoa Học LABone được thành lập 2012 có trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Hiện nay, chúng tôi là nhà sản xuất Thiết bị khoa học; Thuốc thử và Kít sinh học phân tử;